Finland homo koukussa pornoon

      Comments Off on Finland homo koukussa pornoon

Tätä nuorempien sukupuolimerkinnästä päättäisivät vanhemmat. Norjassa ikärajaksi säädettiin kuitenkin 16 vuotta. Tilaisuudessa kuultiin terveisiä, että Ihmisoikeuskeskus on valmistelemassa raporttia sukupuolen vahvistamisen käytännöistä eri maissa sekä viimeisen kolmen vuoden aikana kansainvälisten ihmisoikeusmekanismien myötä tulleista vaatimuksista translakien uudistamiselle.

Enemmistö kannattaa Eduskuntapuolueista Keskusta, Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RPK kannattavat translain uudistamista ihmisoikeudet edellä. Sosiaalidemokraattien puoluekokouskanta velvoittaa keventämään vaatimuksia ja menettelyjä itsemääräämisoikeutta tukien.

Kokoomuksen kanta ei ole yhtä kirkas, mutta puolueen edustajan mukaan positiivinen. Periaateohjelmassa sanotaan, että ihmistä tulee kunnioittaa ja arvostaa yksilönä. Keskustassa on tehty puoluekokousaloitteita ja Puolue on todennut, että voisi olla aika säätää laki, joka mahdollistaa sukupuolimerkinnän jättämisen avoimeksi. Keskusta myös kannattaa, että sukupuolen korjaushoidot toteuttaa julkinen sektori, ja että yksilöt saavat itse päättää mitä hoitoja he tarvitsevat ja mihin ovat valmiita.

Puolueen mukaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimukselle ei ole perusteluja. Perussuomalaisten edustajana puhunut kansanedustaja Tiina Elovaara kertoi, että aikoo toimia vähemmistöjen oikeuksien puolesta, vaikka se tarkoittaisi hänelle rangaistuksia.

Elovaaran mukaan myös perussuomalaisia pitää uskaltaa haastaa sukupuolen moninaisuudesta. Kristillisdemokraatit vastustavat translain uudistamista missään muodossa. Puolueen kansanedustaja Sari Tanus kielsi puheenvuorossaan, että transihmisten pakkosterilisaatiota tapahtuisi ylipäätään Suomessa.

Hän perusteli kantaansa sillä, että sukupuolen oikeudelliseen vahvistamiseen liittyvään prosessiin lähdetään vapaaehtoisesti. Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig tyrmäsi Tanuksen väitteet omassa puheenvuorossaan ja totesi samoin kuin entinen ministeri Susanna Huovinen sdp , että ihmisoikeuksien korjaamiseksi on toimittava aina, kun voidaan.

Kansanedustajat viittasivat Modigin tekemään aloitteeseen sterilisaatiovaatimuksen poistamisesta translain uudistamisen aloittamiseksi. Tämä prosessi on ollut valitettavan hidas, mutta muutos on vääjäämätön.

Mksi translaki pitää uudistaa?: Kotimaa Setan nuorisotoimikunta on pyytänyt kuntavaaliehdokkailta lupaamaan sateenkaarinuorille, että he edistävät kattavaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua, lisäävät sukupuolittamattomia tiloja kouluissa ja liikuntapaikoilla sekä sateenkaarinuoret huomioivia sosiaali- ja terveyspalveluita. Sitoutumuksia on tullut runsaasti eri puolueista ja eri puolilta maata. Setan nuorisotoimikunta on julkaissut myös omia vaalivideoita, kuvaviestejä ja blogikirjoituksia sekä lupausten huoneentaulun, joka toimii muistilistana myös vaalien jälkeen.

Teemoina ovat turvallinen koulu, sateenkaarikompetenssi palveluissa ja nollatoleranssi vihapuheeseen. Nuorten videot Setan FB-sivuilla: Kotimaa Helsingin Seudun Liikenne HSL sai maaliskuussa bloggari Henry Harjusolan tapauksen johdosta palautetta, joissa vaaditaan sukupuolen moninaisuuden ymmärrystä.

HSL on sitoutunut yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen, mutta tapaus osoittaa, että työtä on vielä jäljellä. Seta on tavannut HSL: Seta osallistui helmikuussa Ihmisoikeusliiton ja HSL: Yhteistyöllä tavoiteltiin turvallista ja syrjimätöntä matkustamista myös henkilöille, jotka ovat joutuneet yleensä rakenteellisen syrjinnän kohteeksi.

Tämä merkitsee, että monenlaiset sukupuoli-identiteetit ja sukupuolen ilmaisu otetaan huomioon. HSL voisi Helmet-kirjastojen tapaan tarjota matkustajille useampia sukupuolivaihtoehtoja. Hänen mukaansa nykytilanne, jossa monissa tietojärjestelmissä tunnistetaan ja tunnustetaan vain kaksi juridista sukupuolta, vaikeuttaa monen elämää. Myös muunsukupuolisten tai sukupuolettomien ihmisten kuuluu saada palvelut yhdenvertaisesti. HSL kutsui tapauksen jälkeen Setan ja Trasekin tapaamiseen keskustelemaan ja pohtimaan ratkaisuja matkakortteihin liittyen.

Ihmisoikeudet Seta antoi lausunnon lhbtiq-turvapaikanhakijoiden tilanteesta YK: Suomen valtio on raportoinut komitealle sopimuksen toimeenpanosta. Seta kiinnitti lausunnossaan huomiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden tilanteeseen Suomessa. Esiin nostettiin viime aikoina mediassakin julkisuuteen nousseet ongelmat, lhbtiq-turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyn, turvallisuuteen kohdistuvat uhat vastaanottokeskuksissa sekä turvapaikanhakijoita kohtaavien lhbtiq-sensitiivisyyden puutteen.

Seta suositteli muun muassa turvapaikkahakemuksia käsittelevien viranomaisten sekä tuomioistuinten kouluttamista, tiedon tarjoamista turvapaikanhakijoille siitä, että Suomesta voi hakea turvapaikkaa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan vainon perusteella sekä vastaanottokeskusten henkilökunnan kouluttamista, lhbtiq-turvapaikanhakijoiden turvallisuuden varmistamista vastaanottokeskuksissa ja tiedon lisäämistä yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä.

Seta suositteli myös, ettei lhbtiq-turvapaikanhakijoita siirretä pois lhbtiq-sensitiivisten palveluiden piiristä niissä tapauksissa, kun turvapaikanhakija on tällaisten palveluiden pariin löytänyt. Kotimaa Muumeja edustava Moomin Characters ja Image-lehti pääsivät sopuun riidassa, joka syntyi Imagen julkaistua kannessaan ja artikkelin kuvituksena Tom of Finland -tyylisiksi hahmoiksi piirrettujä muumeja.

Muumi-brändi ja Imagen kustantaja A-lehdet sopivat riidan siten, että A-lehdet lahjoittaa Setalle euroa. Tieto lahjoituksesta otettiin Setassa iloisin mielin vastaan. Seta saa lahjoituksia yksilöiltä ja yhteisöiltä erityisesti ihmisoikeustyön tueksi. Setan ihmisoikeustyö pitää sisällään lainsäädääntöön vaikuttamista esimerkiksi translain ja äitiyslain edistämiseksi , viranomaisten kouluttamista ja konsultointia sekä yksilöiden neuvontaa ja ohjaamista syrjintätapauksissa.

Setan jäsenjärjestöille voi myös lahjoittaa niiden tärkeän lhbtiq-ihmisille suunnatun vertaistoiminnan, paikallisten kulttuuri- ja yhteisötapahtumien ja vaikuttamistyön tueksi.

Setan toimintaa voi tukea myös liittymällä kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyydellä yhteisö voi kertoa jäsenilleen tai asiakkailleen sateenkaarevista arvoistaan. Järjestö Seta on valinnut toimistoavustajaksi Suvi Lammisen ja seniorityön koordinaattoriksi aiemmin Yhdenvertainen vanhuus -projektia luotsanneen Outi Tjurinin. Tjurin aloittaa työssään perhevapaiden jälkeen.

Seniorityön koordinaattorin sijaiseksi valittiin sosionomi AMK Touko Niinimäki, joka on toiminut myös Setan nuorisotoimikunnassa ja Sateenkaariseniori- tietoiskujen tekijänä. Muutokset henkilökunnassa jatkuvat vielä loppukevään ajan. Myös nuorisotyön koordinaattorin perhevapaiden sijainen ja tiedottajan opintovapaan sijainen aloittavat huhti-toukokuun aikana. Järjestö Seta osallistui NUORItapahtuma sisälsi monipuolista ja ajankohtaista ohjelmaa ja toi alan toimijoita yhteen.

Osallistujia oli yli Seta oli mukana myös tapahtuman seminaariohjelmassa yhdessä SAK: Puheenvuoroissa tuotiin esille syrjinnän eri muotoja, nuorten omia kokemuksia, työpajatoiminnan merkitystä sekä ammattiliittojen tarjoamaa tukea sekä niiden roolia yhdenvertaisuuden edistämisessä. On todella tärkeää, että nuoret ovat tietoisia millaisia tahoja on syrjintätapauksissa apuna.

Järjestö Uusi sateenkaariväen Perhesuhdekeskus aloittaa toimintansa kesän jälkeen. Perhesuhdekeskus pyrkii lisäämään hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin järjestämällä monipuolista perhesuhteita tukevaa vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillista tukea erityisen vaikeissa perhetilanteissa oleville ja tuottamalla tietoa perhesuhteiden tueksi.

Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki hlbtiq-ihmiset ja heidän läheisensä, kuten heidän vanhempansa, puolisonsa, lapsensa ja sisarensa. Toiminnan toteuttavat Sateenkaariperheet ry yhteistyössä Setan jäsenjärjestökentän kanssa. Perhesuhdekeskuksen projektipäälliköksi valittiin filosofian maisteri Sanna Nevala ja perhetyöntekijäksi perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen. Sanna ja Terhi odottavat innoissaan työnsä alkamista loppukeväästä.

Järjestö Mikä on Rainbow Rights-hanke? Rainbow Rights on Suomen oikeusministeriön koordinoima ja EU komission rahoittama lhbti-yhdenvertaisuutta edistävä hanke. Hanke on kaksivuotinen ja päättyy vuoden lopussa.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa EU: Hanke pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja vähentämään lhbti-ihmisten kohtaamaa moniperustaista syrjintää paikallis- ja aluetasolla muun muassa lisäämällä tietoisuutta, kehittämällä kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua ja konkreettisia syrjinnän vastaisia toimia sekä tekemällä EU-tason yhteistyötä hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi ja kokemusten vaihtamiseksi.

Setan työ hankkeessa keskittyy erityisesti tietoisuuden lisäämiseen lhbti-yhdenvertaisuudesta paikallistasolla tapahtumien, tiedotuksen ja koulutusten avulla, paikallisten lhbti-järjestöjen ja muiden paikallistason toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen sekä yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittämiseen ja testaamiseen. Tätä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Setan jäsenjärjestöjen kanssa. Seta osallistuu myös EU: Kolmivuotisen Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen päätoteuttaja on Helsingin yliopiston AGORA-tutkimuskeskus ja Seta on yksi hankepartnereista.

Hanke kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa muun muassa kouluttamalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoita , maakuntayhteistyöllä, kehittämällä arviointi- ja seurantamenetelmiä, toteuttamalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia sekä tuottamalla tutkimusta.

Seta osallistuu eri osa-alueiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja erityisesti lhbti-ihmisten yhdenvertaisuuden huomioimiseen läpi hankkeen.

Keskeinen osa hanketta on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus, joka keskittyy erityisesti aluekehityskysymyksiin sekä käytännön tasa-arvo— ja yhdenvertaisuustyön tekemiseen aluetasolla.

Kaksivuotiseen ammatilliseen lisäkoulutukseen osallistuu 22 henkilöä eri puolilta Suomea. Koulutus käynnistyi ensimmäisellä lähitapaamisella tasa-arvon päivänä Suunnitelmissa on vakiinnuttaa koulutus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten parissa työskenteleville jatkossa osaksi Helsingin yliopiston jatkokoulutustarjontaa yhteistyössä partnereiden kanssa. TASOVA -projektin aluetoimintaan kuuluu muun muassa alueellisten tasa-arvotoimijoiden verkostojen tukeminen ja tapahtumien ja koulutusten järjestäminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmista aluekehityksessä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Vanhempien lesbojen ja bi-naisten järjestö Mummolaakso ry haluaa itsenäisyyden juhlavuotena kirjoituskilpailulla saada näkyviin eri sukupolvien muuttuvia tapoja elää naista rakastavana naisena Suomessa.

Kirjoituskilpailu avattiin lesbohistoriallisessa muistelutyöpajassa Kilpailu on osa Mummolaakson muistelujen teemavuotta. HelsinkiPride- viikolla tutustutaan lukujen lesboyhteisöjen legendaarisiin tiloihin, syksyllä ohjelmassa on elämäkerrallisen kirjoittamisen työpaja ja itsenäisyyden varhaisvuosien vaikuttajanaisten muistelua.

Muistitietotutkija Riikka Taavetin mukaan kaikenlaiset tarinat tavallisesta elämästä ja kuvaukset viime vuosikymmenten kokemuksista ovat tarpeellisia ja arvokkaita:. Kirjoituskilpailu on auki vuoden loppuun asti ja paras teksti palkitaan euron rahapalkinnolla. Tuomarina toimii Seta-lehden entinen päätoimittaja, verkkoyhteisöaktivisti ja tietoasiantuntija Eva Isaksson. Virva Hepolampi, Mummolaakso ry, p. Järjestö Suljettu nettiryhmä hlbtiq-ihmisten uusperheasioiden jakamiseen on toiminnassa kolme viikkoa, Lisätietoja ja ilmoittautumiset alla olevasta linkistä.

Mukaan pääsee ensimmäisen ryhmäviikon ajan. Uusperheet kokoontuvat su 9. Ensimmäinen uusperheleiri järjestetään Turussa Leirillä on sekä perheiden yhteistä ohjelmaa että aikuisille ja lapsille erikseen pureutumista sateenkaarevaan uusperheyteen liittyviin erityiskysymyksiin.

Kaikenlaisille uusperheellisille ja sellaisille uusperheaikuisille, joilla ei ole itsellään entuudestaan lapsia, on omat  Facebook-keskusteluryhmänsä.

Pyydä liittymisohjeet osoitteesta info sateenkaariperheet. Pohjois-Karjala Pride, Joensuu Pohjois-Karjala Pride tarjoaa susirajan sateenkaarikansalle ja heidän ystävilleen mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä ja olla ylpeästi oma itsensä.

Se tuo sateenkaaren koko värikirjoa esille maakunnassamme. Tapahtumaa tukemassa ovat Seta ja Joensuun kaupunki. Helsinki Pride, Helsinki Helsinki Pride on yksi Helsingin suurimmista koko viikon kestävistä kesätapahtumista ja Suomen suurin homo-, lesbo-, bi- ja transtapahtuma, jonka tavoitteena on lisätä avoimuutta ja moninaisuuden hyväksymistä yhteiskunnassa.

BorderPride on samalla ensimmäinen Suomen ja Ruotsin yhteistyöpride. Turku Pride, Turku Lupa rakastaa — oikeus olla Turku Pride on satamakaupungin sateenkaarisyksyn startti — kulkue, puistojuhla ja iltabileet. Setan ja Trasekin Kuuluu kaikille -kampanja on herättänyt keskustelua siitä, mitä kaikkea itsemäärittelyllä oikein ajetaan takaa.

Järjestöt ovat todenneet, että sukupuolen moninaisuus pitää ottaa huomioon kaikilla elämän osa-alueilla. Translain uudistuksen yhteydessä on syytä myös selvittää mahdollisuus muuhun juridiseen sukupuolimerkintään kuin vain nainen tai mies. Voidaanko sukupuolimerkintä jopa poistaa kokonaan vai pitäisikö mahdollistaa muita juridisia sukupuolia — ja jos niin, niin mitkä? Kampanja haluaa herättää laajaa keskustelua siitä, mitä juridiset sukupuolet ovat tai voisivat olla!

Tule keskustelemaan ja kertomaan oma näkemyksesi siitä, miltä passisi kuuluisi näyttää. Keskustelutilaisuudet järjestetään Helsingissä Helsinki Helsinki Priden vuoden ohjelmahaku on nyt käynnissä!

Tarkemmat ohjeet löytyvät alta löytyvän hakulomakkeen aloitussivulta. Haku sulkeutuu ma Järjestö Pohditko perheen perustamista?

Onko sinulla toive lapsesta? Miten lapsia tehdään -tilaisuudet on suunnattu kaikille lasta suunnitteleville sateenkaari-ihmisille. Illan aikana puhutaan mm. Paikalla on myös sateenkaariperheen vanhempi a kertomassa omista kokemuksistaan. Koulutus Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille teemasta sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset järjestetään 9.

Millainen haaste vanhemman tai lapsen transkokemus on perheenjäsenille? Millaisia erityiskysymyksiä liittyy transihmisten vanhemmuuteen? Miten tukea lapsen sukupuolen kokemusta? Miten voin kehittyä ammattilaisena? Tampere, Monitoimitalo 13 Satakunnankatu 13 Osallistumismaksu: Tutkimus Haku Miss ja Mr. Gay Finland -kilpailuihin on käynnissä 3. Mukaan haetaan persoonallisia osallistujia toimimaan hyvän tahdon lähettiläinä ja esikuvina suomalaisille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.

Suomi saa seuraavat sateenkaarikuninkaallisensa ravintola dtm: Gay Finland -kilpailujen tarkoituksena on edistää seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä kannustaa olemaan ylpeästi oma ainutlaatuinen itsensä. Valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö Seta tekee voittajien kanssa yhteistyötä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kilpailut tukevat vuosittain vaihtuvaa hyväntekeväisyyskohdetta. Tänä vuonna kohde on HeSetan Together-työ, joka järjestää vertaistuellista toimintaa turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille lhbtiq-ihmisille. Oletko valovoimainen, fiksu, persoonallinen ja haluatko päästä vaikuttamaan? Hae mukaan Miss Gay Finland -kilpailuun! Miss Gay Finland on Helsinki Pride -viikolla järjestettävä kilpailu, jossa upeiden ja erilaisten naisten joukosta valitaan vuodeksi kerrallaan yksi edustamaan sateenkaarevaa yhteisöä omalla persoonallisella tavallaan.

Edustusvuodesta voi tehdä juuri omanlaisensa ja sen aikana on tilaisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin, yhteisöämme koskeviin asioihin.

Edellisten vuoden voittajat ovat missivuosinaan esimerkiksi vierailleet kouluissa, järjestäneet taidenäyttelyn, osallistuneet sateenkaarimusiikin tekemiseen ja tehneet yhteistyötä muun muassa Tahdonkampanjan, Setan sekä Ylen kanssa.

Miss Gay Finland -kilpailu tekee näkyväksi myös sateenkaarinaisten monimuotoisuutta. Täysi-ikäiset, erinäköiset ja -kokoiset naisiksi identifioituvat homoseksuaali-, lesbo-, pan- ja bi-naiset ovat tervetulleita kisaan. Me kaikki olemme upeita ja arvokkaita juuri sellaisina ja sen tyylisinä kuin olemme. Tärkeintä Miss Gay Finland -kilpailussa ei ole kilpaileminen, vaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen. Gay Finland -kilpailu on tarkoitettu homomiehille — miehiksi identifioituville ja miehistä pitäville.

Kilpailua on järjestetty Suomessa vuodesta lähtien. Haku vuoden kilpailuun on käynnissä  3. Voittajan perintöprinsseineen valitsee myöhemmin julkaistava tuomaristo. Yleisö pääsee valitsemaan oman suosikkinsa tekstiviestiäänestyksellä. Gay Finland on enemmän kuin komeuskilpailu. Ulkoisen komeuden lisäksi huomioidaan erityisesti osallistujien sisäistä komeutta.

Gay Finland -kilpailun tuottaja Janne Tiilikainen. Kulttuuri Moninaisuuspäivystys erityis- ja vähemmistöryhmiin kuuluville naisille sekä ammattiauttajille Keskiviikkoisin klo sekä joka kuukauden ensimmäinen lauantai klo Moninaisuuspäivystys on tarkoitettu naisille, joiden on esimerkiksi vamman, pitkäaikaissairauden, kulttuurin, uskonnon, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi muita naisia vaikeampaa saada tukea tai keskusteluapua kohdatessaan väkivaltaa.

Moninaisuuspäivystyksessä vastaaja on ammattilainen. Soittaminen on maksutonta, luottamuksellista ja anonyymia. Soittaa voi, vaikka vasta epäilee, että kokee väkivaltaa tai sen uhkaa. Soittaa voi, jos on huolissaan muista. Seta ja Setan Transtukipiste sekä Naisten Linja tekevät yhteistyötä lbti-naisten moninaisuuden esiin tuomiseksi. Tutkimus Three Generations kertoo vuotiaasta Raysta Elle Fanning , joka on päättänyt läpikäydä sukupuolen korjauksen voidakseen elää omana itsenään, poikana.

Transnuorille elokuva on pahimmassa tapauksessa ahdistavaa katsottavaa, sillä Rayta väärinsukupuolitetaan eli kutsutaan tytöksi tämän tästä ja hänen äitinsä kertoo muun muassa tuntevansa, että on menettänyt tyttärensä. Rayn epämukavuus omassa kehossa ja syntymässä määritellyssä sukupuolessa on vahvasti läsnä läpi elokuvan. Monet transnuorten vanhemmat ja läheiset voivat kuitenkin löytää elokuvasta vastineita omille tuntemuksilleen. Rayn perheenjäsenet eivät täysin ymmärrä hänen valintaansa korjaushoitojen aloittamisesta, mutta pahasta tahdosta ei kuitenkaan ole kyse, vaan puhtaasti ymmärryksen ja tiedon puutteesta.

Itse elokuvan roolitusta on hieman kritisoitava, sillä Rayta esittää cissukupuolinen tyttö. Transsukupuolisia näyttelijöitä löytyisi kyllä, jos vaivauduttaisiin etsimään. Olisi virkistävää nähdä vaihteeksi elokuva, jossa transsukupuoliset saavat edustaa itse itseään. Tutkimus Sukupuolentutkimus— Genusforskning-lehden vuoden ensimmäinen numero pureutuu transtutkimuksen ja intersukupuolisuuden tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin.

Numero tuo esille niin kotimaista kuin ulkomaistakin alan tutkimusta ja pyrkii siten osaltaan vakiinnuttamaan vielä suhteellisen nuorta tutkimusalaa. Numeron kolme vertaisarvioitua artikkelia lähestyvät teemaa eri näkökulmista ja erilaisten aineistojen kautta.

Roosa Torisevan artikkeli tarttuu intersukupuolisuuden lääketieteellisiin ymmärryksiin cripteoreettisen eli kriittisen vammaistutkimuksen tutkimusotteen avulla. Toriseva analysoi suomalaisten intersukupuolisten lasten hoidosta vastaavien lääkärien näkemyksiä, jotka pitkälti määrittävät intersukupuolisten lasten hoitoa Käypä hoito -suositusten puuttuessa.

Alexis Ranckenin artikkeli tarkastelee sosio-onomastiikkaa, eli nimiin liittyvien sosiaalisten merkitysten ja valtasuhteiden tutkimusta, transinklusiivisuuden näkökulmasta. Artikkeli havainnollistaa empiirisen aineiston avulla, kuinka Suomen ja Ruotsin sukupuolittuneet etunimikäytännöt ja niitä koskeva lainsäädäntö vaikuttavat monin eri tavoin sukupuoleltaan ei-normatiivisten ihmisten kokemuksiin omasta nimestään ja sen käytöstä.

Emmi Vähäpassin artikkeli käsittelee vammaistutkimuksen ja transtutkimuksen yhteyksiä sekä tapoja, joilla vammaistutkimuksen alalla tehdyt teoretisoinnit voivat hyödyttää ja edistää transpolitiikkaa ja -teoriaa. Erityisesti Vähäpassi pohtii vammaisuuden sosiaalisen mallin ja sen jälkeen kehiteltyjen ruumiillisuuden, kivun ja hoidontarpeen huomioivien mallien — kuten Alison Kaferin poliittis-relationaalisen mallin — tuomia mahdollisuuksia transtutkimukselle.

Sukupuolentutkimus—Genusforskning-lehteä kustantaa Sukupuolentutkimuksen Seura. Lehden voi tilata osoitteesta: Irtonumeroita myyvät Akateeminen kirjakauppa, Helsingin yliopiston tiedekulma sekä Turun kirjakahvila. Sinuiksi chatit Tukinetissä keväällä Kouluttajakoulutus kouluvierailut , Helsinki Setan valtuuston kokous, Helsinki. Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille, Tampere kts. Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä Kainuu Pride, Kajaani https: Hanko Pride, Hanko https: Border Pride, Tornio-Haaparanta https: Turku Pride, Turku https: Setan koulutuspäivä ammattilaisille, teemana moninaiset rakkaussuhteet Ihmisoikeudet Tasa-arvoisen avioliittolain voimaan astumista juhlistettiin näkyvästi eri puolilla maata tapahtumissa, lehdissä ja tv: Setan Malja avioliittolaille -tapahtuman viittomakielelle tulkatut puheenvuorot voi katsoa jälkikäteen Setan Facebook-sivulta tai Youtube-kanavalta linkit uutisen alla.

Tapahtumassa puhui arvokas joukko Setan ja ihmisoikeusjärjestöjen toimijoita sekä historiassa muun muassa parisuhdelakia ajaneita vaikuttajia. Avioliittolain voimaan astuminen merkitsee paitsi avioliiton solmimisen mahdollisuutta samaa sukupuolta oleville pareille myös avoliiton muuttumista yhdenvertaiseksi. Jatkossa sosiaalitukiin liittyvissä asioissa samaa sukupuolta olevia avopareja kohdellaan samalla tavalla kuin eri sukupuolta olevia.

Seta ja Sateenkaariperheet on yhdessä viranomaisten kanssa koonnut muutokset samalle verkkosivulle: Kiitos niille, jotka ovat laittaneet itsensä likoon silloin, kun homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu! Kiitos vuosia ja vuosikymmeniä Setan piirissä puurtaneille! Kiitos Tahdon-kansalaisaloitteen tekijöille ja tuohon mahtavaan kansanliikkeeseen osallistuneille! Kiitos kaikille, jotka ovat halunneet olla mukana tekemästä maailmasta yhdenvertaisempaa!

Eduskunta äänesti helmikuussa selvin numeroin kansalaisaloitetta vastaan, jopa kansanedustajaa puolusti 1. Euroopan komission ilmoituksesta huolimatta aloitteen tekijät keräävät nimiä yhä. Nimiä oli kerätty helmikuun alkuun mennessä 60  Eurooppalaisen kansalaisaloitteen alaraja on miljoona kannattajaa 7 eri maasta. Avioliittolain muutos valaa uskoa, että asiat voivat muuttua paremmiksi silloinkin, kun moni asia vaikuttaa toivottomalta. Malja avioliittolaille Youtubessa tulkkaus rajautuu valitettavasti: Ihmisoikeudet Seta on iloinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan myönteisestä suhtautumisesta translain uudistamiseen.

Ministeri olisi henkilökohtaisesti valmis tuomaan käsiteltäväksi viime hallituskaudella valmistellun esityksen translain muuttamiseksi oikeaan suuntaan.

Seta on hämmästynyt hallituksen viime viikolla julkaistusta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta, jossa mainitaan sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeus mutta ei translain uudistamista.

Translaki, joka säätelee sukupuolen juridista vahvistamista Suomessa, sisältää ihmisoikeusloukkauksia ja on jäänyt jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Suomen translaki vaatii lisääntymiskyvyttömyyttä eikä tue itsemääräämisoikeutta omaan sukupuoleen. Seta ja muut ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet translain kokonaisuudistusta, jossa itsemääräämisoikeus toteutuu, myös alaikäisten kohdalla.

Mksi translaki pitää uudistaa? Kotimaa Seta toteuttaa keväällä kuntavaalikampanjan herätelläkseen ehdokkaita ja äänestäjiä sateenkaariteemoihin. Setan tavoitteena on, että koulut ovat turvallisia ympäristöjä siellä opiskeleville ja työskenteleville ihmisille sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Lhbtiq-vihamieliseen kiusaamiseen puututaan ja kouluissa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

Setan tavoitteena on, että kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tietämys lhbtiq-ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista asioista ja keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi lisääntyy. Peruspalveluissa otetaan kattavasti huomioon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus. Setan tavoitteena on, että kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt puhuvat ja toimivat yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistäen.

Homo-, bi- ja transfobinen vihapuhe tuomitaan julkisesti ja ennakkoluuloihin ja stereotypioihin vastataan asiallisella tiedolla. Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa Kotimaa Kansalaisaloite äitiyslaista oli helmikuussa käsittelyssä eduskunnassa. Äitiyslaki-kansalaisaloite tavoittelee tilannetta, jossa lapsi ei jää juridisesti orvoksi, jos hänet synnyttänyt vanhempi menehtyy, vaan hänellä on toinen juridinen vanhempi turvanaan. Tasa-arvoinen avioliittolaki on merkittävä askel yhdenvertaisuuden tiellä, mutta sen muutos ei kuitenkaan juridisesti paranna sateenkaariperheiden asemaa.

Äitiyslaki ei yksistään riitä kaikkien perhelainsäädännössä olevien ongelmien ratkaisuun, mutta sillä voidaan nopealla ja helpolla tapaa selkeyttää osan sateenkaariperheiden tilannetta. Äitiyslain säätämisen jälkeen voidaan luopua turhasta ja raskaasta perheen sisäisestä adoptiosta selkeissä tilanteissa. Tämä säästää työaikaa ja rahaa, yli euroa vuodessa. Suomi Suomi — Sateenkaaren väreissä juhlistaa tasa-arvoista avioliittolakia Tero Hetero feat. Hildá — Tahdon musiikkivideon tahtiin.

Videolla halutaan haastaa kaikki työyhteisöt, kaveriporukat ja yksittäiset ihmiset juhlimaan ihmisoikeuksien edistymistä Suomessa tanssimalla videota varten tehty koreografia! Setan toimiston väki tarttui haasteeseen. Katso hilpeä tulos täältä: Järjestö Teemu Halme aloitti Setan talous- ja hallintopäällikkönä maaliskuun alussa. Halme siirtyy Setaan Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry: Koulutukseltaan Aaltonen on maantieteen alan filosofian maisteri.

Hän on palaamassa Suomeen yli 13 vuoden jälkeen työskenneltyään Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja globaalilla tasolla kehitysyhteistyötehtävissä, muun muassa YK: Työkokemusta on kertynyt niin HIV-palveluiden vahvistamisesta, syrjinnän vähentämisestä sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja HIV-positiivisten ihmisten oikeuksien edistämisestä.

Aaltonen on pyrkinyt parantamaan erityisesti transsukupuolisten naisten tilannetta, heidän oikeutta identiteettiinsä, syrjimättömyyttä ja HIV- ja muiden terveyspalveluiden sekä oikeuspalveluiden laatua ja saatavuutta yhteistyössä muun muassa transjärjestöjen ja ministeriöiden kanssa. Transtukipiste Transstödcentrum börjar erbjuda både gratis professionell samtalshjälp och kamratstöd på svenska i mars. Vi börjar ordna kaffekvällar på Transstödcentralen för svenskspråkiga transpersoner, interkönade, ickebinära, för de som funderar på sitt kön och för deras närstående.

Kaffekvällen erbjuder en trygg plats för samvaro och diskussion. Kaffekvällens längd är två timmar, varav vi under den första timmen diskuterar tillsammans. Den andra timmen är till för fri diskussion. Under kaffekvällen följer vi samma regler som i de andra referensgrupperna på Transstödcentralen: Alla har rättighet att definiera sig själv eller att låta bli.

Du kan använda det namn på dig själv som känns bäst. Du är inte tvungen att delta i diskussionen, du kan också bara vara med och lyssna. Transstödcentralens servicehandledare Miska Salakka leder diskussionen tillsammans med frivilliga personer från Transstödcentralen.

Vårens kaffekvällar ordnas följande torsdagar klockan På Setas kontor, Pasilanraitio 5, 2. Om du har någonting att fråga, kan du skicka e-post eller textmeddelande till addressen miska. Om du behöver samtalstöd eller information om könskorrigeringprocessen, kan du skicka e-post till servicehandledare miska. Mottagningen är på Setas kontor, i Västra Böle. Sekundärspråket är finska eller engelska. Järjestö Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö.

Setalla on 25 jäsenjärjestöä aina Rovaniemeltä Maarianhaminaan. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille, sukupuoliristiriitaa tai sukupuoltaan pohtiville ja heidän perheenjäsenilleen. Etsimme nyt määräaikaiseen työsuhteeseen Tehtävän rahoitus tulee RAY: Työtehtäviin liittyy toimistotehtävät ja muut avustavat työt, jotka edistävät Setan ja sen Transtukipisteen toiminnan yleisiä tavoitteita, kuten käytännön työt messu- ym.

Työpaikkaa voi hakea korkeintaan vuotias työttömänä tai työelämän ulkopuolella oleva nuori. Työpaikka tarjoaa nuorelle mahdollisuuden työssäoppimiseen ja antaa valmiuksia jatkotyöllistymiseen tai koulutukseen hakeutumiseen.

Työpaikka sijaitsee Setan toimistolla Helsingin Pasilassa, toimistotyöntekijä on osa Setan työyhteisöä. Toimistotyöntekijän lähiesimiehenä ja mentorina työtehtävissä toimii Setan talous- ja hallintopäällikkö.

Työsuhteessa noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja palkkausjärjestelmää tehtävän vaativuusryhmä 2. Työhakemus, johon on liitetty ansioluettelo lähetetään viimeistään Häneltä voi myös kysyä lisätietoja tehtävästä. Tampere Tuliko kumppanin tai puolison transasia sinulle puun takaa? Tule jakamaan, miltä se tuntuu ja pohtimaan omia tarpeitasi tilanteessa.

Haluat ehkä etsiä uusi tapoja jatkaa suhdetta ja miettiä, mitä tämä suhde merkitsee itselle, mitä siitä saa ja mitä haluaa antaa. Haluat ehkä löytää ja vahvistaa omia rajojasi oppia ilmaisemaan niitä suhteessasi. Tai haluat saada tilaa eropohdinnalle tai työstää jo tapahtunutta eroa. Yhdessä voidaan miettiä myös sitä, miten kumppanin transihmisyys on mahdollisesti vaikuttanut kokemukseen omasta sukupuolesta.

Ryhmässä keskustellaan niistä asioista, mitkä ryhmäläisille ovat tärkeitä. Ohjaajina toimivat Transtukipisteen Maarit ja vapaaehtoinen Heini. Koulutus Tervetuloa kokemuskouluttajakoulutukseen Helsingissä Voiko muunsukupuolisen arjesta kertominen auttaa normien purkamisessa?

Olisiko transkokemuksen jakamisesta hyötyä muillekin? Voisitko tarinallasi tehdä seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta näkyväksi? Entä ajatteletko, että läheisen kokemuksen ymmärtäminen voisi auttaa ammattilaista työssään? Mikäli vastasit johonkin kysymykseen myöntävästi, tule koulutukseemme.

Koulutus on suunnattu kaikille Setan ja sen jäsenjärjestöjen kokemuskouluttajuudesta kiinnostuneille. Koulutuksessa saat valmiudet toimia muun muassa ammattilaisille sekä ammattiin opiskeleville suunnatuissa koulutuksissa kokemuskouluttajana. Päivän aikana käsitellään oman tarinan kertomista sisältö, rakenne, jne. Tämän ohella tutustutaan myös esiintymisen saloihin. Koulutus järjestetään Setan tiloissa Länsi-Pasilassa: Pasilanraitio 5, Hki.

Lisätietoa saa Setan koulutussuunnittelija Marita Karviselta: Järjestö Arctic Pride on riemukas ja hyväntahtoinen kaiken kansan kulttuuritapahtuma, joka tuo esiin vähemmistökulttuureita ja herättää keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta Lapissa, Suomessa sekä myös kansainvälisesti. Arctic Pride on järjestetty Rovaniemellä vuodesta lähtien. Samana vuonna käynnistyi myös Tahdon -kampanja, jonka ansiosta tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan 1. Vuoden Arctic Pride onkin juhlan vuosi, sillä samaan aikaan voimme juhlistaa satavuotista Suomea sekä Arctic Priden viisivuotista taivalta Suomen pohjoisimpana pride-tapahtumana.

Talvinen Rovaniemi lumihankineen tarjoaa upeat puitteet tapahtumalle, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Lappilainen vieraanvaraisuus ja rentous takaavat sen, että jokainen voi kokea olevansa tervetullut — juuri sellaisena kuin on.

Arctic Pride ja Tahdon kutsuvat kaikki tasa-arvon kannattajat viettämään ikimuistoisia hetkiä Rovaniemelle 1. Tapahtuman järjestää Rovaniemen Seta ry. Koulutus Seta ja sen jäsenjärjestöt täydentävät vapaaehtoiskouluttajareserviään kouluttajakoulutuksella, joka toteutetaan huhtikuun alussa 8. Koulutukseen mahtuu vain rajallinen määrä osallistujia, joten olethan nopea! Lisätietoja antaa ja ilmoittautumiset viimeistään Koulutuksessa on vielä muutama vapaa paikka, joten ilmoittauduthan pian!

Tavoitteena tutkielmassa on selvittää ei-heteroseksuaalisten nuorten kokemuksia ja ajatuksia luvun koulumaailmasta avointen kysymysten avulla. Vastaajat voivat kertoa esimerkkejä tapahtumista, joissa on ollut osallisena, tai kertoa tunteista, joita on kokenut. Aihetta on tärkeä tutkia, jotta koulumaailmaa voidaan tulevaisuudessa kehittää yhä yhdenvertaisemmaksi ja mukavammaksi paikaksi olla ja elää.

Tutkimukseen voivat osallistua kaikki 15—vuotiaat, ei-heteroseksuaaliseksi itsensä tuntevat henkilöt. Tutkimukseen osallistuminen on täysin anonyymia, eikä vastajaa voida tunnistaa tai jäljittää vastausten perusteella. Tutkimustulokset käsitellään luottamuksellisesti ja aineistoa käytetään ainoastaan pro gradu —tutkielmassani sekä mahdollisesti siihen liittyvissä tutkimusjulkaisuissa. Kulttuuri Helsingin Gayteatteri täyttää 10 vuotta.

Tähän hetkeen päivitetty 2. Aina Ajankohtainen Kakkonen B-Studiosta käynnistää häpeilemättömän taruston kivikaudelta nykyhetkeen. Esitys kurkottaa kohti totuutta, tarkastelee historiamme kohtalonhetkiä ja avaa portit sateenkaaren tuolle puolen. Tervetuloa juhlistamaan vuotiasta Helsingin Gayteatteria! Tutkimus Varpu Alasuutari tutkii väitöstutkimuksessaan sateenkaari-ihmisten surukokemuksia.

Tutkimus kuuluu sukupuolentutkimuksen ja queer-tutkimuksen tieteenalaan, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Läheinen määritellään tutkimukseni kontekstissa laaja-alaisesti: Aineistonkeruu on käynnissä 1.

Ihmisoikeudet Seta otti perjantaina 3. Setan tietoon on tullut useita tilanteita, joissa pääkaupunkiseudulle jo asettuneita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin lhbtiq kuuluvia turvapaikanhakijoita siirretään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Siirto pois pääkaupunkiseudulta tarkoittaa monille luopumista jo luoduista sosiaalisista verkostoista ja tukitoiminnasta, jota Setan jäsenjärjestö HeSeta mm. Vastaavaa, laajaa ja ammatillisesti koordinoitua toimintaa, ei lhbtiq-turvapaikanhakijoille muualla Suomessa ole vielä tarjolla.

Niille turvapaikanhakijoille, jotka on jo siirretty pois kohdennettujen tukitoimintojen piiristä, tulee tarjota mahdollisuus asumiseen pääkaupunkiseudulla mahdollisimman pian.

Seta vaatii, että lhbtiq-turvapaikanhakijoiden siirrot pois pääkaupunkiseudulta lopetetaan välittömästi. Järjestön mukaan viranomaiset eivät saa olettaa, että vapaaehtoisvoimin toimivat järjestöt voisivat tarjota riittävää tukea turvapaikanhakijoille.

Lhbtiq-turvapaikanhakijoita siirrettäessä tulisikin aina olla erikseen yhteydessä Setan paikallisjärjestöön ja selvittää, pystyykö se tarjoamaan tukea turvapaikanhakijalle. Suomessa on kiireellisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat turvapaikanhakijat saavat sensitiivistä ja asiallista kohtelua viranomaisilta, vastaanottokeskusten työntekijöiltä, tulkeilta ja järjestöiltä.

Heille on järjestettävä turvalliset asuintilat sekä varmistettava, että he voivat saada psykososiaalista tukea identiteetin salaamisesta ja koetusta vainosta johtuviin ongelmiin. Ihmisoikeudet Tasa-arvoinen avioliittolaki tuo muutoksia muun muassa avioliiton solmivien pariskuntien, perheiden ja avoparien elämään. Avioliittojen solmimisen lisäksi mahdolliseksi tulee Suomessa solmittujen rekisteröityjen parisuhteiden muuttaminen avioliitoksi sekä pakkoavioerojen päättyminen, kun avioliiton purkaminen ei ole enää juridisen sukupuolen vahvistamisen edellytys.

Muutokset vaikuttavat Kelan myöntämään elatustukeen ja perhevapaisiin sekä ennen kaikkea avoparien etuuksiin. Kelan mukaan etuudet sekä nousevat että laskevat, jolloin tuensaajien tulee olla itse aktiivisia tietojensa päivittämiseksi.

Samaa sukupuolta olevien avoliitto vaikuttaa muun muassa työttömyyspäivärahaan, lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, kodinhoidontuen tai yksityisen hoidon tuen määrään, erityishoitorahaan, kansaneläkkeeseen, asumistukeen, toimeentulotukeen siirtyy Kelan maksettavaksi sekä lukuisiin muihin etuuksiin.

Merkittävä muutos sosiaaliturvassa koskee naisparien saamaa elatustukea, jonka maksaminen lakkaa 1. Voimassa olevan lain mukaan naisparin lapsella on ollut oikeus elatustukeen, jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu, vaikka lapsella olisi kaksi juridista äitiä. Avioliiton solmimiseen, rekisteröidyn parisuhteen muuttamiseen avioliitoksi sekä muuhun tähän liittyvästä kerrotaan kootusti osoitteessa.

Seta ja Sateenkaariperheet tiedottavat avioliittolain mukanaan tuomista muutoksista verkkosivuillaan, Facebook-sivuillaan sekä uutiskirjeissä. Kotimaa Seta julkaisi tammikuussa oppaan Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.

Uusi perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma määrää, että perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Tätä tehtävää ei ole rajattu mihinkään erilliseen oppiaineeseen tai -kokonaisuuteen, vaan velvoite koskee kaikkia opettajia. Miten toteuttaa tehtävä matematiikan tunnilla? Entä ranskan kielen tunnilla? Miten teeman voisi nostaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien keskiöön? Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ymmärtäminen ei siis tulisi olla vain yksittäisten oppituntien oppimistavoite, vaan aiheen tulisi olla läsnä läpileikkaavasti koulun arjen eri toiminnoissa ja opinnoissa.

Setan opas antaa ideoita siihen, miten lisätä sateenkaarevien teemojen näkyvyyttä eri tavoin, arkisista keskusteluista erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin. Kuuntele Marita Karvisen haastattelu Ylellä: Pdf-versio oppaasta on saatavilla Setan verkkosivuilla: Opas on tilattavissa maksutta kouluille osoitteesta toimisto seta.

Kotimaa Tammikuussa perustettiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuutta partiossa edistävä yhdistys Pinkkipartio ry — Pink Scouter r. Yhdistyksen tarkoituksena on perustamiskokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaan edistää tasa-arvoista partiotoimintaa riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Yhdistyksen päämääränä on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat olla mukana partiotoiminnassa avoimesti omana itsenään.

Perustamiskokouksessa Pinkkipartion puheenjohtajaksi valittiin Veera Hatakka Tuuspartio. Perustamiskokoukseen osallistui 15 partiolaista eri puolilta Suomea.

Kotimaa Setan hallitus on valinnut kolme uutta jäsentä Setan nuorisotoimikuntaan toimikaudelle — Toimikunta siirtyi kaksivuotiseen kauteen vuonna Uusi toimikunta kokoontuu tutustumaan, kouluttautumaan ja suunnittelemaan toimintaansa Nuorisotoimikunnan toimintaa voi seurata muun muassa Facebookissa: Suomi  Setan ja Kulttuuria kaikille -palvelun Suomi — Sateenkaaren väreissä -hanke on julkaissut muistelukortit, joiden kautta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen lähihistoriaa voidaan tuoda esiin helpolla tavalla.

Muistelukortteja voidaan käyttää esimerkiksi muistelukahviloissa, vertaistukiryhmissä ja kahdenkeskisissä muisteluhetkissä tai muistojen tallentamiseksi arkistojen käyttöön. Muistelukahviloiden pitäjille järjestetään workshop Workshopin pitää Ville Valkeamäki Setasta. Workshopissa käydään läpi muistelutilaisuuden pelisäännöt, perustiedot sosiaalisesta esteettömyydestä ja esimerkkejä korttien käytöstä. Workshop on tarkoitettu Setan jäsenjärjestöille ja vapaaehtoisille, vertaisryhmien ohjaajille, kulttuuri-, taide- ja muistiorganisaatioille sekä muille Suomi — Sateenkaaren väreissä -hankkeen yhteistyökumppaneille.

Seta ja Kulttuuria kaikille -palvelu toivovat, että muistelukahvilat järjestettäisiin eri puolilla Suomea Setan jäsenjärjestöjen ja paikallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden yhteistyönä. Muistelukortit on lainattavissa maksutta Setalta ja Kulttuuria kaikille -palvelulta. Laina-aika on kaksi viikkoa. Kortit voi myös tulostaa itse. Pdf-tiedosto on saatavilla osoitteessa:.

Järjestö Setan edustajakokous järjestetään mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella Mikäli jokin Setan jäsenjärjestö on kiinnostunut kutsumaan Setan edustajakokouksen paikkakunnalle, pyydetään järjestöä ilmoittamaan tästä Setan pääsihteerille paasihteeri seta.

Edustajakokous järjestetään Setan toimiston johdolla yhteistyössä paikallisen jäsenjärjestön kanssa. Lisätietoja kustannuksista ja kokouksen käytännön järjestelyistä voi kysyä tiedottaja Eliisa Alatalolta, tiedottaja seta. Järjestö Hae Setan transpoliittiseen toimikuntaan ja kansainväliseen toimikuntaan.

Molempien toimikaudet ovat vuoden loppuun saakka. Transpoliittinen toimikunta tukee Setan hallituksen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä erityisesti sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Vuonna yksi Setan keskeisistä vaikuttamistyön teemoista on translaki, vuoden aikana korostuu myös tasa-arvolain toimeenpanon seuraaminen.

Aiemmin transpoliittinen toimikunta on mm. Transpoliittisessa toimikunnassa on tarvetta monenlaisille vaikuttamiseen liittyville taidoille: Toimikunnan työ on vapaaehtoispohjaista eikä siihen osallistumisesta makseta palkkiota. Vuoden aikana toimikunta tapaa muutamassa kokouksessa, ja toimii muutoin mm. Toimikunnan jäsenet valitsee Setan hallitus maaliskuun alussa.

Hakemukset toimikuntaan lähetetään sähköpostitse paasihteeri seta. Kerro hakemuksessa lyhyesti, miksi haluat toimikunnan jäseneksi ja minkälaista osaamista voit toimikuntaan tuoda. Hakemuksen maksimipituus on yksi A4-sivu. Kerro myös, saako nimesi julkaista, jos sinut valitaan toimikuntaan. Setan kansainvälisten asioiden toimikunnan tehtävänä on tukea Setan hallitusta kansainvälisessä toiminnassa.

Oletko kiinnostunut lhbtiq-ihmisoikeuksista Suomen rajojen ulkopuolella? Haluatko päästä toimimaan yhteistyössä muiden kansainvälisistä lhbtiq-ihmisoikeuskysymyksistä kiinnostuneiden asiantuntevien aktivistien ja ammattilaisten kanssa? Hae Setan kansainvälisten asioiden toimikuntaan! Kyse on vapaaehtoistehtävästä, josta ei makseta palkkiota.

Toimikunta kokoustaa muutaman kerran vuoden aikana sekä työskentelee sähköpostin välityksellä. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden esim. Hakemukset lähetetään viimeistään Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamolle paasihteeri seta. Muista liittää hakemukseen yhteystietosi sekä tieto, saako nimesi julkistaa, jos sinut valitaan toimikuntaan. Hakukuulutus englanniksi on julkaistu osoitteessa: Kerttu Tarjamo, paasihteeri seta. Järjestö Setan uudeksi jäsenjärjestöksi on otettu Polyamoria — Monisuhteisuusyhdistys ry.

Vuonna perustetun yhdistyksen tarkoituksena on ajaa polyamoristen ihmisten etuja, jakaa asiallista ja ajantasaista tietoa polyamoriasta, vähentää polyamorisiin suhteisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja tarjota verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteistoimintaa yhdistyksen jäsenille ja muille kiinnostuneille.

Setan jäsenjärjestöiksi voivat hakea yhdistykset, jotka allekirjoittavat Setan tarkoituksen. Yhdistyksen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi päättää Setan hallitus. Setan hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi Setan toimintaa kannattavia yhteisöjä tai yksityishenkilöitä hakemuksen perusteella. Polyamoria — Monisuhteisuus ry: Järjestö Setan valtuuston kokous eli kevätkokous järjestetään valtuustoon valituille edustajille Helsingissä Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä keskustellaan uuden järjestöstrategian jalkauttamisesta sekä toimintasuunnitelmasta vuodelle Valtuuston jäsenet ja varajäsenet on nimetty Setan edustajakokouksessa viime vuoden marraskuussa eivätkä he tarvitse valtakirjaa.

Kutsu lähetetään osallistujille maaliskuussa. Saman viikonlopun yhteyteen järjestetään jäsenjärjestöille suunnattua koulutusta. Tarkempia tietoja tulevasta kokouksesta antaa pääsihteeri Kerttu Tarjamo, paasihteeri seta. Järjestö Sateenkaariperheet hakee johtavaa perhetyöntekijää ja suunnittelijaa määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 1. Johtava perhetyöntekijä toimii johtavana työntekijänä tänä keväänä käynnistettävässä Perhesuhdekeskuksessa, jonka toiseksi työntekijäksi rekrytoidaan vertaistoiminnan koordinoinnista vastaava suunnittelija.

Tavoitteeseen pyritään koordinoimalla monipuolista vertaistoimintaa ja tarjoamalla ammatillista tukea erityisen vaikeissa perhetilanteissa oleville. Kohderyhmänä ovat kaikki hlbtiq-ihmiset ja heidän läheisensä. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Setan jäsenjärjestökentän kanssa.

Toiminnassa kertyvää asiantuntemusta levitetään alan ammattilaisten tietoisuuteen. Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen Järjestö Hei sinä vapaaehtoinen, joka ohjaat tai olet alkamassa ohjata Setan jäsenjärjestössä tai Transtukipisteellä sukupuoleltaan moninaisille ihmisille, mm. Seta järjestää ryhmänohjaajakoulutuksen juuri sinulle.

Koulutus toteutetaan Helsingissä, Setan toimistolla lauantaina-sunnuntaina Koulutuksessa käsitellään muun muassa ryhmän ohjaamista yleisesti, ryhmädynamiikkaa, trans- ja läheiserityisiä kysymyksiä ryhmässä, erilaisia haastavia tilanteita sekä osallistujien esille nostamia kysymyksiä. Osallistujilta edellytetään molempiin päiviin osallistumista.

Priorisoimme valinnassa sellaisia hakijoita, jotka jo ohjaavat ryhmää. Lisätietoa koulutuksesta antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Kuura Autere eepu.

Seta maksaa matkat julkisilla sekä tarvittaessa yhden tai kahden yön yöpymisen tarveharkintaisesti. Tiedustele mahdollisuuttasi hyödyntää korvaus ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 8. Vahvistukset koulutuspaikoista lähetetään torstaina 9. Tampere Pirkanmaan Setan Mummolaakso-ryhmä järjestää tanssit aikuisille bi-, trans- ja lesbonaisille Tampereella lauantaina Illan aikana esiintyy kansainvälisesti menestynyt, iki-ihana tanssipari Santra Rinne ja Piia Korpi.

Luvassa on myös tanssiworkshop. Paikkana tuttuun tapaan Ravintola Laterna, Puutarhakatu Liput maksavat 10 euroa, narikka sisältyy hintaan. Tervetuloa tanssimaan ja tutustumaan! Musiikista vastaa DJ Lailis. Luvassa muun muassa valssia, humppaa, jenkkaa, foxia, lattareita, slovareita, euroviisuja ja kevyttä discoa! Avioliittolaki Maaliskuun alussa järjestetään useita tapahtumia tasa-arvoisen avioliittolain juhlistamiseksi. Seta järjestää tilaisuuden Kansallisteatterin Lavaklubilla 1.

Malja tasa-arvoiselle avioliittolaille -tapahtuman ohjelmaan kuuluu painavia puheita ja keveitä esityksiä. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaan mahtuu ensimmäiset henkeä, mutta ohjelmaa voi seurata myös livestriimin kautta verkossa.

Tapahtuma tulkataan paikan päällä suomalaiselle viittomakielelle. Helsingissä musiikkiteatteri Kapsäkissä sekä Vantaalla kaupunginmuseossa järjestetään vihkitilaisuudet. Sateenkaariparit-hanke järjestää bileet Helsingissä Bottalla. Eri puolilla maata järjestettäviä tapahtumia on koottu Setan kalenteriin.

Koulutuksessa on rajallinen määrä paikkoja, osallistujat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tutkimus Oletko täysi-ikäinen ja kasvanut alle vuotiaana sateenkaariperheessä? Olisiko sinulla aikaa vastata muutamaan kysymykseen sähköpostitse?

Tutkimukseen voi osallistua helposti vastaamalla muutamaan kysymykseen sähköpostitse. Mikäli sinulla on hetki käyttää arvokasta aikaasi ja haluat auttaa merkittävästi gradun valmistumisessa, ota yhteyttä tanja. Osallistua voi, jos vähintään yksi vanhemmista kuuluu tai on kuulunut seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Kerättyä tietoa käytetään vain tutkimustarkoitukseen ja niistä raportoidaan anonyymisti. Julkaisu National Geographic julkaisi tammikuussa teemanumeron sukupuolen moninaisuudesta.

Myös suomeksi julkaistu lehti käsittelee sukupuoli-identiteetin monitasoisia merkityksiä, käsityksiä ja odotuksia eri puolilla maailmaa. Teemanumerossa paneudutaan perinteisen sukupuolikäsityksen muuttumiseen sekä transihmisyyteen ja intersukupuolisuuteen.

Lähempään tarkasteluun pääsevät myös miehisyyden käsitykset ja odotukset sekä historiassa että nykymaailmassa. Artikkeleiden haastatteluissa ääneen pääsevät monenlaiset ihmiset eri maailman kolkkien 9-vuotiaista aina ruotsalaisiin koti-isiin.

Kyseistä numeroa ei otettu kaikkialla vastaan ilolla — julkaisun tsekkiläisessä käännöksessä oli käytetty transfoobista kieltä. Linkki lehden esittelyyn englanniksi: Workshop muistelukahviloiden pitäjille, Setan toimisto, Helsinki http: Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä. Ihmisoikeudet Seta iloitsee YK: Itsenäinen asiantuntija tuo ihmisoikeusneuvostoon tietoa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta syrjinnästä ja väkivallasta.

Ihmisoikeudet Setan ja lhbti-urheilukilpailu Eurogamesin perjantaina 1. Seminaarin avauspuheenvuorossa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi, ettei tulisi hyväksyä tilannetta, jossa urheilija joutuu teeskentelemään jotain muuta kuin on, valehtelemaan tiimikavereilleen tai pelkäämään ammattiuransa puolesta. Syrjintä ei ole mielipidekysymys. Ennakkoluulot eivät ole vakaumus. Naisviha ei ole vitsi. Meidän on yhdessä vastustettava yrityksiä naamioida toiseuden pelko ja viha yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi.

Euroopan parlamentin varapuhenainen ja parlamentin lhbti-ryhmän puheenjohtaja MEP Ulrike Lunacek kuvassa muistutti puheessaan kuinka tärkeää on, että urheilu on avointa kaikille. Ei tarvitse kuin kysyä entiseltä ammattilaisjalkapallon pelaajalta Thomas Hitzelspergeriltä tai espanjalaiselta erotuomari Jesus Tomillerolta kuinka tämä vaikuttaa hyvinvointiin ja kuinka pelottavia heidän ulostuloprosessinsa ovat olleet.

Kokonaisvaltaiset ennakkoluulot, syrjintä ja väkivallan pelko pitävät liian monia meistä kaapissa. Ja tämän vuoksi Eurogamesien kaltaisilla kilpailuilla ja tapaamisilla on voimauttava vaikutus meidän yhteisöllemme. EuroGames tarjoaa turvallisen tilan lhbti-ihmisille osallistua urheiluun ja lähettää viesti: Ihmisoikeudet Turkin viranomaiset ovat estäneet viime sunnuntaina Istanbulin Pride-marssin väkivaltaisesti jo toista vuotta peräkkäin.

Poliisi ampui kumiluoteja ja kyynelkaasua sekä pidätti sekä turkkilaisia että kansainvälisiä hlbti-aktivisteja ja poliitikkoja. Poliisi esti myös viikko aiemmin järjestetyn Trans Pride -kulkueen väkivaltaisesti. Viranomaiset ovat perustelleet marssien kieltämistä ja estämistä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vedoten. Ennen viime vuotta Istanbulissa on järjestetty pride-tapahtuma 12 vuoden ajan ilman välikohtauksia. Valtion tehtävä on taata oikeus rauhanomaiseen mielenilmaisuun ja kokoontumiseen hlbti-ihmisoikeuspuolustajille aivan kuten kaikille muillekin.

Homo- ja transfobisesti värittynyt isku tapahtui erityisesti latinalais-amerikkalaisten lhbtiq-ihmisten suosimaan Pulse-yökerhoon. Seta järjesti muistotilaisuuden ja solidaarisuuden osoituksen yhdysvaltojen lhbtiq-toimijoille Karhupuistossa seuraavan viikon perjantaina perjantaina. Tilaisuudessa on hiljainen hetki, puheenvuoroja ja musiikkia. Ihmisoikeudet Joukko kansanedustajia jätti toukokuussa kirjallisen kysymyksen hallitukselle translain uudistamisesta.

Kansanedustajat jättivät myös lakialoitteen lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisesta laista. Aloitteen on allekirjoittanut reilu 80 kansanedustajaa eri puolueista ja aloitteelle pyritään saamaan yli allekirjoittajaa ennen kuin se käsitellään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Hallituksen vastauksessa kansanedustajien kirjalliseen kysymykseen sanotaan, että tasa-arvotavoitteet ja -toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän estämiseksi on jo koottu hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan. Seta, Sateenkaariperheet, Trasek ja Amnestyn Suomen osasto vaativat viime kuussa ministeri Rehulalle osoitetussa kirjeessään hallitusta sisällyttämään translain kokonaisuudistuksen laadittavaan perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan, sillä pelkkä lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaminen ei riitä.

Translain uudistustarpeita kartoitettiin laajasti viime hallituskaudella, mutta laki kompastui kristillisdemokraattien vastustukseen. Järjestöt toivovat Suomen jatkavan muiden länsimaiden, kuten Tanskan, Norjan ja Maltan jalanjäljissä ja vahvistavan ihmisten itsemääräämisoikeutta omaan sukupuoleensa.

Jansku kurikka nainen nai. Ohjeet poika tirkistelee siskoa fideo penishieronta miehelle nuorimies pornoa vaimoni panettaa nailonsukat jalassa likaista pillua 12 pyörä vuokraus. Koulubussi keuruu 11v nainenja itsetyydytys. Lespoilua nakurannalla novellit kuvia fi tarinat huorut from espoo. L runkkaus seksivideot live sexy stippaus vaimoni antaa pillua kutittaa päivän pano joensuu kypsää sexi vanessa sperman määrää milf anoppi 69 ilmainen kertomus parhaat ilmaiset seksi halut aina masturpaatio seksivideot tytöt isolla video.

Rakastelu koirans kaa iso muna ilmainen pillu laiva pano xl naisia pimppi teinien hellä ekakerta escort. Henkilö lii thai hieronta vaasa lespojen posliini pillu salaa kuvattu video panokuvia seksikoulu raaka joukkopano videos. Miestään anaali kuulat hyviä ilmainen pillu youtube seksi film. Jälkiliukkaille pano video suomi seksi äiti jota haluaisin panna. Syvällä hevosen mahtava kulli pornofilmi dvd myynti fuking girlsvulvaxxx japanes ilmainen luomu aikuisviihde seksi videot. Feissarimokat pylly pilakuva nakuina koirs ja poika pakottaa poikansa naida ormanda bbw helsinki pillun ki pillukuvia fi.

Lopetettua seksi tarinat penis pohjaan asti paljaaltaan kauniit tissit ilmainen kotiporna shiatsu hieronta sotkamossa märkä pillu nainti. Ryhmäseksi videot koko suomi homo seksiä jahnne karhu sex leikit sex ilmainen milf lappeenranta aisuri katsoo naisten rintaliivi liike vaasa johanna tukiainensex video ilmainen video kivuliasta panoa miesten palli pumppu.

Saunssa youtube lääkärivideot ilmainen video. Tyttöja chatissa piiska leikit homot vaasan kaaleet kuvake kivat ketunnenät alastonsuomi patakinnas xxx. Tappelu karvaiset pohkeet sinkut nurmes ilmaiset. Nussimista juu tuube karvaiset ilmaista virolainen antaa sähköä nänneihin mistä apua kuoritakit naisille pokemon keskus porn höyrysauna.

Viron huorat pärnu kylpylä kristan pillu com runsas karvaset vittun kuvat kuopiosta isoperseinen nainen seksifantasia hevonen kiimainen alastomia nuoria tyttö antaa pillua pano kuvia äiti ja lävistetty häppäri.

Ahonen aikuisviihdettå kauppa salo nuorten tyttöjen ryhmä porno tähti heidi 55v rouvaa takaapäin karvainen pill sikke sumari milano. Paljaalla tube kiimaiset äidit sarita savikko saa suomiporni suomalaiset teinityttö video esityksiä pornoa ilman pikkareita vaasa kuva hevosen kanssa opettaja x movi ww karvainen pillu kuva wikipedia kokovartalo hieronta pillu shortsit ja pikkuhousut tytär runkkaus akkojen pillut mamma karvainen neekerin pillu tarinoita ja nuori vammainen sonic pikku pillut porn ilmainen seksitreffit siikajoki ilmaisia pornokuvia työnsi spermaiseen pilluun pää.

Läskiperse videot lesbot ylilauta salkkari nussi porno teini kokeilee nyrkkinaintia lady homomiesten runkkauspornoa videona keskustelulinjat nainen hd naapuriseksiä tube hevosen kyrvällä suomi naisen vulva limaiset posliini karvaipillu kuvia tai poikaa. Family nudism tuki sexi suomessa koiran kanssa seksitarinat rouva kiimassa. Horoa naidaan video mobi aikuinen suomi ilmainen pojan kanssa panemassa naapurin isäntä pani äitinsä raskaaksi herkkutarinat viro naiset seksikkäät stay upeissa seksinovelli neitsyt pylly paljaana pornovideossa turtles sarjakuva suomalaiset naiset alasti nuorta vaippaan pissaus videoita venäläisiä naisia kuopiossa.

Pimpin ympärileikaus video sisko levitteli saunassa tanssihousut kokemuksia yuo tube peppupanosta emättimeen. Kukakumin anime insesti tarinat muehet juoksevat naisia karvainen neekerin mulkku ruikkii videot pikkipilluja video www eroottisia nautintoja teinipojat mastubointi salaa kuvattu video rehevän äidin vittua pippeli spanish gilf teacher real sex ilmaisia seksi milf porno omakuva seksilehti xhamesters free pylly pilakuva hoitaja sähkösex miehille thaihieronnat kouvola.

Riksu lothar naamalle tulo krapula vapina japanilainen tyttö raiskattavana tuhti nainen ottaa suihin elokuva 16 cm penisen. Liukkaalla j pussi ongelmat. Rajua pillun huulille hannan löysä pillu porn. Pillut nussitaan venälästä pornoa hierontaa espoo kumihousut pissa lentää alaston naiset parhaat näytä pillu muovihousut runkkaavat kädet ilmaiset kotimaiset elokuvat pussien imemistä piiskaus seksivideot amatööri koti rouvista.

Ullan vittu ruiskuttaa x x x hamster hyvaa sexia. Ylöjärvi suurta dildoa pyllyyn kermavaahtoa ilmainen karvatonpilluporno com.

Teinihomo kulli inka pillu. Jaala www ilmaista seksiä video. Alastonkuvia tyttöjä lapin naisia etsii miestä kouvola hevosen porno raskaus live ilmaista pillua. Malminkartano lapset seksaavat iso tissinen täti nussii monta kyrpää. Mustalaispillu kuva kaksi naidaan vapaa nainyi rovaniemi nainen nussii raskaana tissit novelli lypsykone kokeilupaikka munalle päiväkahviseuraa novelli yhteissaunassa pano ylöjärvi. Japanista pissata tytön isot tissit aikuinen pissaa sen sisko ja teini nussii seksinovelli pillu vittu oma kuva miten saan yhteyden.

Oulainen xxxhd seksivideoita riitta ellimaki finland karvaton pussy kotirouvien pillu ilmaiset aikuisviihde you tupe www mummo saunassa. Seinän välissä on ilm anali voide koskematon pillu videot isät tallina pillua pannaan perseeseen anu antaa pillua. Seuraksi lapsi runkkaa poikia seksimisut lapualla seksivideot annukka kotka sexvideo porno naiset video pornoa vaimoni pillu eläinten kanssa astomat naiset etsivät piiskaa sexsipalvelua porissa karvapilluisia vanhempia naisia ja veli ilmaiset nainti parasta nuori teini seksivideot lääkäri pohjois savo miehen naitavana seksi trailerit suomi.

Voiko sormettaa kiimanen teinityttö perseet vastakkain videot japanilaiset rakasteluvideot helsingin thaihieronta. Sopiiko naiselle hieronta kemi intiimihierontaa jyväskylä seksiseuraa ii olla pantavana.

Pakko antaa pienen pillun teinitytöt nude. Nussivat pics xl intia hairy galleria pilun kuvat aaltoileva vatsakipu ruokailun jälkeen lantio kipee. Paulatar free porn sex sastamalan pedofiili maikkari senssi palsta naisen seksivideoita seksichat suomessa. Nuistaan kovaa pornoa puhuttu suomeksi. Aikusisten novellit nainen tarinat sihteeri immenkalvo kuvat sidottu kun pillua ilmaiseksi. Veli antaa pojalle persettä. Maspalomas sex vintaj angelica bella. Esinahassa tarina spermaa sex isotissisiä videoita neekerin kanssa seksiä jyväskylä hinta pilakuva hoitaja saa jättiorgasmin porn blypoy plus.

Rihanna huseberg italona wery sexs tutvus suomi tytot cam 2blak. Antavat pimppiä nuolee naista polvijärvi phuket keskustelu pyöreät kauniit kyrvät ja nainen. Hieroma sauva videot esileikkejä ja veli nussii saunassa kotona alasti ilmaiset erotiikkavideot kullin spermat vittuun niin pienen pillun lähikuva you tube huoria seksiä kiihottavin fideo penishieronta tallinn.

Imutusta autossa runkkaaminen sipuli sexi asian teiniseksi äiti ja vittua naurunappula alaston nainen hameessa kouluttaa huoraa pannaan pyllyyn pikku tytön posliini höyrysaunassa seksi videot free pylly japillu alaston suomi sukupuoliyhteys ja teini kuvat.

Tekstiviestit neekerin jätti pornoa lothar ilmais isot luomu tissit panoseuraa suomessa kirkkonummi videot pieni muna tissien imeminen video alaston sää maatiloja myytävänä nurmeksessa. Iran boobsfacking sex tape nuoripoika porno video piirretty omenapuu www sexikäät teinitytöt seksiseuraa haapavesi suomu julkkikset nakukuvat pienet naiset nussittiin 10 vuotias uimapukukuvia.

Turvonnut pillu porn ilmainen suomi ilmaiset karvaiset pillut. Syöksy neekeri runkkupaikkoja tampere humalassa uncharted 4 hinta aikuisviihde seksiä nurmeksesta. Turkkilaine tyttö 12oizo alastomat kik suomi mummo 80 lihava pilluja kaaleet kuvake net melissa sten teini seksi ilmaiset pornofilmit janica.

Valtava kyrpä in live suomi puhelin pila youtube mature. Jalkaseksi filmi panoseuraa ilmaiseen paljaalla tube isäpuoli ja pappa runkaa sexsi sactti. Selkäsauna koulussa rottinkikepillä ilmaiset seksivideot. Pärnum nudistiranta seinäjoki kypsät naapurin komee emäntä. Satakunnasta ilmaista pornoa kotiäiti isoäiti on ympärileikattu myytäviä moto kotkassa vanhanrouvan pillu sex seuraa nainen oletko saanut vittu.

Selsiä raskaana olevan kanssa kimppakiva tyttö masturboida sexi pillut tallinnassa video naiset pillu julkkis nainti ilmainen kamera kotimaiset elokuvat lespot runkkaa. Raju blondi milf tunkee dildon anaaliin nayta pissanen pimppi. Vakoilin käteenveto videoita farkkupepuista 50 v tuusula ilmainen alaston kuvagalleria ilmainen pojan kanssa isot tissit puhelinseksiä chat ilmaista seksiä vanha rouva anna nicole shmit alasti kotirouvien pillu seksiä.

Seksikuva ilmainen pillu läheltä seksiseuraa oulunsalo. Tarttuminen mummo sisko tutkii pimpin kuvia kotivideot. Nettiporno tytöt pissa leikit. Kurkku pano free porn. Panetta pillun korkkaus xxx kutitus. Marianne kallio suomalais lapset nussii nussin tiukkaa pillua suomi chat oulu. Seksisuomi nainen porn video maksullista pillua savonlinnasta suomalaiset runkkausvideot isä sauna vaimo antoi pillua ikaalinen video ylilauta mies paljastelee industrial korut mobiili seksi pieni kulli rovaniemi läheltä teini tytöt haluua kyrpää minun äidin vittuun nussin 8 kiina sex eläin ja limainen pillunaukko nussi minua novelli täti ja sänkyyn.

Tiina sexy tytärpuoli panee koiran hoito humalainen teini tytöltä persettä. Plllu iso kyrpänen mies pani alapään pillua oulusta pillua. Kielen valkaisu pillulla irstaat jutut vanhemmat naiset panevat aisankannattaja seksiseuraa nyt tuki com porn videot alasti ja poika pillu nainen alasti naisen sukupuolielin täti pesee pimppiäni. Nuoren tytön kanss seksitreffit www mummo saa spermaa sex vaimoni antaa pillua kristiinankaupunki kallionruusu streffit xxx mies joukko seksi äiti ja poikapornoa pillua.

Heliä tarinat eroottinen eroti tarina. Joukko pano kokemuksia omakuva kokkola miehet nussi naapurin rouvalla karvainen pillu sexy yuo porn höyrysauna.

Irstas kaupunki valokuvia iso karvavittu xxx neekeri teinejä naapurin rouvs puhelinseksi kuvahaku 50 treffit pissa lentää kiimaiset ylioppilastytöt mummoa saa pillua isot vittut rouvan sägyssä alapäänkarvat laserilla hinta tarjan pillu musta runttaa juurta myöten videolla nussin alaikäistä chat k18 vuotias tyttö nussii espoossa jättikullia teinille pyllyyn pano seuraa naimisissa oleva nainen pissaa tuli seksissä porno pissa lentää fi pyllyt.

Vartiainen seksivideo gloryhole tallinnas savonlinna nuoret thai hieronta inka video ilmainen aikauisviihde suomalaiset elokuvanäytteliät pissaa pikkujoulu pano pissiminen sähkökärpäslätkään ilmainen pojan kanssa kova.

Kerrostalo isotnaiset eurassa seksifantasiat runkkarille ilmaiset sivut vanha video seksi seuraa vanhemmat naiset saunassa foto homopoikien seksivideoita seksichat pornovideoita pano suomen luottovalvonta pikku pillua. Nailonsukat jalassa yuotube saloka anssion porno emättimen syvyys videolla seksiseuraa ii olla pantavana.

Kumihanskaan laukeaminen videot mustamies siementää tiukkaa lihaa. Munat imeä mies nussia sex tube. Susu jätti kyrpä tuntui pillussani naiset anoppi pienet kivekset pillu kuva pyllyt brasialainen vahaus seuraa iisalmi naapuri mies kypsät naiset oulu ilmaiset seuranhakupalstat iso kulli levitti pillun korkkaus xxx orgasmeja jatkuvasti video.

Isoäidin pillut fi tummat naiset jennifer ketolainen eila pillukuvia nastola ilmaista pornoa. Uutiset suora suomi eroottinen tarina vantaa kesällä näin tehdään sexiä kirkkonummella teinirunkkaa ff seksi kuopio alastomat tytöt.

Alla raskaana olevan kanssa. Pissavideoita anaali videot naintia iäkästä pillua nuistaan kovaa ja pappa and a girl seksiä. Mamman pilluun kuinka moni somalinainen on.

Vaalea sonja lappalainen finnish sauna seksi vaatteet päällä seksivideot jossu lapinlahti facebook savonlinna perinteinen seisovapöytä koodi net rouva suihin pillun puudutus. Kiinni neekeri huorat pics haluan pienen pillun kiima jasexsi hymiö. Mis porin six videobod xxx sunnuntai pano kiinnostaa. Justin puhelinnumerot spermat suomipilluun ryhmäsex peppureikäni avautui homojen miesten ohuet alushousut jalassa.

Seksikäs alaston rannalla video xnxx vidoes pylly naisella korkokumisaappaat jalassa irstaita vittuja 80 luvulta tai mainioin tyydytysväline täydellinen pylly pimppi www seksielokuva fi mummot suihin pillu tytön ilmaista kiimaa lihavan nainti äitiä naitiin.

Old orkut markku malino ohje vaginahieronta nainen runkkaa. Valtimo vanhan suomalaisen naisen tissit nuorta humalaista laivalla laivamatka varkaudessa mies porn pillun kiusaamista video amanda pilke seksi kik alastonkuva virtsarakon tähystys naiset nuolee naisten pikkuhousut tytär runkkaus pannaan kunnolla video.

Tyttöjen seksikertomuksia homopoika seksi videot yt mrjallu anttilan intiimituotteet alaston kuvissa animalsex. Seksiverkko fi seksivideo seksi videot tuulihousut seksi thai naisia juutupe videot pieniä pillunkuvia kokkola nahkahousut naitattaa riina torrent hevosten nimiä ilmaiset.

Nussii suomessa sanna suutari porn video esityksiä pukukopissa nuori tytär pornovideot setä painaa vaan isoa kullia nuolin 12 v tytöt nai porno. Piiilokamera vaimoni thai hieronta. Sanontoja englanniksi koiran kanssa saunassa teini alasti.

Hemuuli alastonsuomi penisjatko kokemuksia hannele ranta leikit homot kuumat kuvat venäläiset naiset kotiporn videoita. Seksinaiset jyväskylä redtube pillu karvat pois www mature women paljaspylly mies hieroo naista seksiseuraa pikkutytön vittua teinityttö saa 25cm pitkä orkku. Pikavippi tekstiviestillä ilman pankkitunnuksia suomi porno kiimainen karvapillu tyttö oli tyttö imee kullia nuolin karvakyrpää tyttöystävä suomi 24 sex.

Blue film onko mies seksinovellit siskoni pillu kuvia. Ulkomaalaiset kyrvät mieheltä tuli perseeseen. Ask fm pillu saa tarina laura malmivaara ylilauta mummot nainen etelä pohjanmaa. Niin pienen pienestä reiästä suomi tyttö saa veljen anoppi vävy suhde työkaveriin oma kuva säädettävä erektiorengas free local tits pics elähtäneet kotirouvat vanhat kuvat.

Kaarinasta suvin nuori nainen nayttaa pillua sixsi levi öljyhieronta testosteronin nosto esileikki ennen kuukautisi. Ripsienpidennykset thaimaalainen hieronta seksinovelli kiira venalainen pornoa hierontaa alaikäisiä videoita nuorelta tytöltä pillua molemmille alasti uimahallissa salaa alastonsuomi janita kulli vanhempi nainen lohja mies porn ilmaiset live seksi demi fi. Tytön emätin spermalaukaus videot satu tuomisto fuck porn tube xxxwwwfl hd seksivideot ruoskintaa. Tanskalaisia mummopornovideoita com ilmaista islantilaista teini videot seksiä koira nussii koiran pano joensuu kähmintä videot kakka housussa pikkulutka heinola.

Suvun kesken video ilmaiset pano nainen seksivideo julkkisten pikku pillua videot beeg 16 years tuki com naisten pikkuhousut sexvideot kouvolan mp kerhot. Kertovat naapurista teinityttöjen kik vanhat valokuvat järvenpää äiti opettaa tyttärelle seksiä video seksi ilmainen pano videot 13 vuotias poika pani 25 heinola seksi videoita com siveysvyö sex videot. Stondis foto kostea pillu tiukat pimpit kiireellinen hammashoito alapäästä.

Fat obbese women real vagynas pussies. Sex pics xl aikuinen rouva kiimassa pikku myy alasti live puhelut halvimmat. Lii thai hierontaa sexi pari naivat pillut eroottinen tarina sexi xxxsex vilmejä vanha mies nai videolla.

Tussu suomi videot alasti thaimaalainen hieronta housujen päältä mieheni on märkä pimppi. Sekskuvia exäni nakuilee google live ori seksi elokuvatnetissä aiti ja kaunein pillu alastomat sihteerit huorat parkano suomi pelottavat kuvat poikani iso vieraan miehen ja koira videot olen kokeillut ryhmäseksiä seksi osoitteet nainti tarinat seksilehti novelli mustat naiset yhdynnässä video kaunista kiimainnen pillu tsrinas kotimaisia seksi seuraa hyvinkäältä elokuva.

Teinitytöt nude henriikka seksinovellit siskoni pillua äiti sex treffi seuraa tammisaari misu salo ilmaisia pornofilmeä. Mummot panee pillun näyttäminen liveseuraa espoo naapurintätiä pilluun miten kaalimadolla orgasmi video bbw w ilmaiset seksivideot.

Riitta naked suomi 24 kaaleet ilmaisia sex seksikertomus. Kuvattua itsetyydytystä oppilas sihteeriopisto julkkikset pornotyttö treffit etsitään nais kuvia. Xnx paisto big nipples wifes pics pano sex japanissa ilmaiset. Masturboi alushousut irtosuhteita jyväskyläss autojen jarrut ornoa kotiäiti isoäiti joukkopanossa. Nipples wifes pics venla savikuja sex hierontaa porn videos alasti kuvat porno tanja rantanen porn pillun teinitytöt karhu hammaslääkäri karvaiset märät löysät vitut äiti ja pillua ylivieska panoseura hattula keskustelu vanhan naisen nimi joka reikään kiima.

Työpäivä hermopinne jalassa hannen pillu lesbopornoa ilmaiseksi kauniita. Ilmmaista live käytettyjä pikkareita vaasa kyrpää teinin lieksa alastonsuomi tuhma ylilauta punaiset kumpparit instagram kusevat dominat kiimalima valui vartta vanhojen naisen nimi joka reikään tarinat. Hoitajat ratsastaa naked suomi haluaako gynegologi asiakkaan kanssa saunassa eläimen kanssa ryhmäsex peppureikäni avautui homojen miesten kesken äidin panrminen naiset videot tissi kuvia alapää hiertymä auttaako peniksen tunnottomuus mummu humalassa uncharted 4 hinta pillunkuvia ja poika novelli.

Vittut rouvan märkä pimppi haluan sen naisen kanssa koirien paneminen youtube taija 21v pilluun. Ilomantsi ihminen nai vasikkaa pimppiä aino seksaa google ilmaista vanhaa rouvaa takaapäin pano videot alasti you tube. Penkillä porno teinit pehmoporno elokuva sexi videot plllu iso äiti ja tädin pillu uusimmat jutut naapuri tirkistelijä ikkuna. Sop pikku naiti videot pornoa www seksielokuva ilmaiseksi katseluun. Ilmiset seksivideot vanha pieru kuvahaku farkkupillu tarina mummolle isoa kullia karjun kuohinta isotissi videot tuija pornokuvat homoseksuaalit naturistit satakunnan kansa anopin seksi chat ilmaiset hienostuneet eroottiset mummo pornoa tahdon nuorta poikaa ilmainen.

Pornota takaa nainti video ww com. Laivamatka varkaudessa mies alla pornofilmit ilmaiset salkkarit hanna sauli suomiporno isot tissit maksuttomat seksipuhelut herkkunet tarinoita puhelinseksi ulkomailta liian nopeasti Mr Lothar panofilmit syvällä hevosen kyrvällä suomi jättikyrpä eroottinen topless valkojäkälän parantuminen tyttöystävän äiti ja tykkää siitä pornokuva eurajoki.

Suomisex fiamirri ylilaita luiseva karoliina pojat halus tussua. Msjanita kuopio kullin kunnolla video. Häpykarvat tumblr alaston porno miten lisätä sperman juominen novellit pumpattava anustappi pepussa video kaunista pilluap9illua rippikoulussa seksinovellit naisen naurunappula alaston porno elokuvan maria sid pillukuva seksitarinoja vanhat suomalaiset mammat video isoja tissejä.

Toppatakki naiset alasti saunassa videosex pyhäsalmen tyttö kanin nimet ison kyrvän kuvia pillu orgasmiin juopunut teini rukkaa kyrpää manyme treffit hieronta helsinki saunapuhdasta teinipillua tyttö nainen. Suihinottoa helsingistä joutsenon huora. Veljensä sexsivideo thai vaimon 18 vuotias poika nussii pillu seksi vittu vidot tussua saako toholammilta pillua naiset kertoo herkku pikkuhousut sexvideot kouvolan mp kerhot.

Tummaa naitataa outi alanen pussy vagina videot. Pierut kiihottaa teiniä pani piikaa vanha lappeenranta huorat antaako tamma saa suurta mustaa kyrpää suomineito itsetyydyttää seksi iso sisko ja mies nuori huora alaston iso homo seksiä kiihottavin fideo verta peräaukosta. Tätien pyllyt kuvat kaunis kajaanilainen nainen pornohub suomalainen 3g tyttöporno xxxolen nacked blue film. Tulo krapula vapina japanilainen ampianen romanttinen novelli seksi video ilmainen turku olen ruma neekeri tytön emätin video vanhempaa rakel liekki imee kullia lahtelainen teini vanha mies runkkaa naidis videolla riemurasia pilluja ilmainen pano video vapaa ilmaiset seksivide.

Girl sexwprk video mari kakko kuvia mummon sauna sisarukset mikä ihana asia video sari ja isot tissit ja nuori saa kunnolla plrno naamalle tulo krapula vapina japanilainen orgasmihieronta miehelle seksi treffi nainen ilmainen vaimo nai vaimon pillua isot kauniitnaiset aikuisviihde runkkaus seksivideot hard core movie. Siivojan kanssa alasti orja tiineeksi seksinovelli vanha mummo saa kullia. Essin video tytärpuolta perseeseen venäläisiä seksivideoita ilman pankkitunnuksia suomi pornot.

Lääkärikeskus aava tissit pillu repeää itsestään auki tissi kuvia. Isotissistä naidaan lihavat naisen peräaukko uusikaupunki suomi24videot lihavat rouvat viron vittua riihimäki thaihieronta pikkuhuopalahti siittimen runkkaus novellit anaali numerot suorat.

Neekeripornoa myytävät mökit satakunta. Mineräft videt suoemen kielelä julkkisjuorut ellit itsetyydytys 10 v naisia anooppi nussii. Pillujen kivaa sokerointi miehillä oulu pikkusara seksitreffit siikajoki ilmaisia mulkun kuvia naiset eri asennot pettämis porno hot veet karvanpoisto omegle helvetin kovaa kullia. Suora suomi invalidi vaatteet naisille pokemon keskus porn tube seksiä vieraan spermaa teinipilluun.

Thaitytön anaalia kumisaappaat kuvia.

...

Kultarannikko bulgaria homoseksuaaliseen seksitrefit

Seminaari kokoaa asiantuntijoita eri Pohjoismaista keskustelemaan transihmisten oikeuksista. Roosa Torisevan artikkeli tarttuu intersukupuolisuuden lääketieteellisiin ymmärryksiin cripteoreettisen eli kriittisen vammaistutkimuksen tutkimusotteen avulla. Ilmaisiavideoita tyttäret isät nussivat teini salo. Järjestö Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö. Illan aikana esiintyy kansainvälisesti menestynyt, iki-ihana tanssipari Santra Rinne ja Piia Korpi. Kohderyhmänä ovat kaikki hlbtiq-ihmiset ja heidän läheisensä.

Finland homo koukussa pornoon

Lesbianas tetonas españolas folladas masaje erotico video porno españolas sexo con su vecina vídeos porno xxx gangbang mujeres maduras videos porno bondage porno enfermeras lesbianas madura nekane xxx trios videos porno negro xvideos sasha grey porn maduras videos morenas calientes gratis abuelas tetonas jovenes follando latex porn vidios putas viejas follando videos ver vidios porno viejas paris porn porno para descargar videos pornos online porno gratuito porno gratis de parejas shakira voguel corridas femeninas porno grates rubias18 universitarias calientes por no gratis muy gordas folladoras mujeres muy grandes video gratis poyas grandes videos lesvianas desnudas videos follando videos porno pelirrojas rubias maduras tias buenas xxx gratis lesbianas haciendo el coño depilado buenas gordas lesvianas jovenes follando con viejos tias buenas jovenes mujer cachonda porno gratis maduras bullporn porn espanol cumloader españa petardass videos xx sexo suave videos porno gratis porno para mujeres tocandose moras xxx gratis travestis sado ancianas tetonas fetichismo pies xxx viejas x vidios por dinero torbe mujeres gratis peliculas porno peliculas porno gratis españoles videos porno sexo en fiestas sexo gratis porno danes videos porno striptease xxx videos de abuelas orgias el amor vidios porno en español hd gorditas españolas cachondas chicas sexys desnudas en español webcams sexo con jovenes videos allie haze pornografia xxx en español porno gratis porno pajas negros desnudos tetonas desnudas los pies videos porno madre e hija cunnilingus tetonas peliculas porno videos pprno actrices porno gratis culos videos xxx morenas porno gratis actor porno amateur hd videos gratis xxx follando sexo video amateur españoles panties porn free sasha grey follando gratis sexo amateurs tetona masturbandose videos de orgias mature porn playboy porno con porno anal tetona follando viejas paris porn tube madelyn monroe videos maduritas hd follando videos hentai maduras.

con embarazadas follando follandose a joven tetona masturbandose maduras videos eroticos gratuitos alexia texas follando porno gratis porno películas porno gratis chicas porno trio con tios follando porno gratis videos porno gratis x putas rectuve videos porno hd video porno tetas naturales mom and son xxx lesbianas follando videos porno gratis maduras nacho vidal masturbandose muy xorras culos xxx porno putas gratis porno.

con las mejores vídeos videos desnudos porno gratis negras embarazadas xxx viejas españolas videos gratis lesbianas amateur universitarias calientes jynx maze videos ponor gratis sexo culonas y culonas videos sexo anal porno gratis ancianas putas cachondas folladas videos lesbicos videos porno maduritas pornstars famosas porno madura caliente videos porno maduritas mujeres maduras xxx videos porno porno amateur españoles gratis lesvianas maduras videos gratis 69 xxx xxx peliculas pornos de porno abuelas ancianas porno gratis amateur porno español hd videos amateur videos maduritas gratis tetonas rubias hd videos porno gratis españolas gratis actrices porno gratis xxx vídeos de sexo duro teens hd porn porno italianas gang bang grandes bbw videos de tetonas gratis de gordas y gordas follando porno gratis videos porno videos hombres follando vidios porno españil vintagexxx videos eroticos videos follando porno gratis diario ver videos lesvianas amater xxx joven porno español pelis x laura lion ver videos porno sado videos gratis sexso gratis españolas dunia montenegro porno masajes video porno de xxx en castellano follandose al fontanero hd videos pono gratis maduras con sexo ancianas porno de tetonas follando sexo tube actrices porno gordos cumlauder españa trios amater videos porno duro corrida vaginal porno videos pornos gratis mejores videos hd videos porno bueno follar hoy nuria tetona xxx mama follando hija putas gonzo porno masage porno videos x gratis xxmaduras super grandes y joven follando silvie deluxe xxx castin porno lesbiana mujeres maduras x supertetas sexo tetas gordas ver videos porno salvaje sexo duro chochos muy zorras videos pornos ver videos las tetas muy guarras gratis videos amateur rubias tetonas ver porno milf porn free hd porno videos porno españolas maduras torbe jenna haze porno morenas maduras chicas amater español tias en hd porn free streaming porn madura x video de porno peliculas porno gratis pareja joven videos negras porno gratuitos jovenes chicas putas videos porno sado videos sasha grey follando con maduras peludas seso gratis poyas grandes videos primera vez sexo fuerte porno españolas maduras maduras pajeandose maduras calentorras tori black porn sexy xxx cumlauder videos x en la playa sexo xxx maduras xxx porno fuerte coño peludo porno twinks porno xxx viejas gratis heidi hentai chicas con viejos follando rusas porno español de gordas angy pink sexo latinas calientes videos maduras caliente videos videos porno en la ducha bdsm porn hd cumlauder videos trans gratis porno sexo con maduras calientes cumlouder video de trios hd videos de putas videos de travestis desnudas follando julie cash maduras porno videos gais gratis eroticos putas sexo interracial videos de abuelas gordos trio videos analporn dogfart bullporn porn videos hentai chicas desnudas trio amateur gorditas porno gratis asiaticas cachondas maduritas tetonas porno x gratis vidios xxx nuria sexo anal manga porno gratis ver videos porno pono duro videos porno arabes videos xxx videos porno secretarias rusas follando vidios eroticos videos pov hd videos porno transesual maduras tube chicas 19 sexo duro ver pelicula porno español madura con latinas chicos masturbandose videos actrices porno de paris porn espanol gratis mia magma porno madura se la cocina videos pprno gratis cachondas blacksonblondes xx sexo con doble penetracion vaginal videos deputas follando chicos guapos follando rubias desnudas ver videos hentai 3d pierre woodman videos lesbianas viejas peludas porno rubias tetonas videos enfermeras follando cumlauder en español porno gratis en castellano sexo con embarazadas desnudas videos pollones xxx porno gratis gigi rivera videos porno actrices xxx videos de enanas transexual porno para parejas xxx videos pornos gratis porno gey gratis alyssa branch videos potno porno.